VỀ CHÚNG TÔI

Văn phòng giao dịch hợp tác đầu tư trực thuộc công ty TNHH xây dựng và đầu tư Hồng Quang là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xúc tiến đầu tư. Hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức và doanh nghiệp muốn đầu tư vào địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

 

Xem thêm